Romnja* Power Month

Romnja* Power Month

O Romnja* Power Month organizirinda pes ko 2016 katar i IniRromnja thaj o RomaniPhen Archiv.

O Romnja* Power Month ikerel pes sako berš taro 8. Marti dži ko 8.Aprili, dži ko Internacionalno Dive e Romegoro.

Akava si specijalno eventi ki Germania thaj olea mangaja te vazda e Romnjen* thaj e Sintizzen*, te sikave len kaj si artistia, džandlutne thaj isi len kritikano dikhipe ko bukja ki komuna/amalnipe.

O Romnja* Power Month anel ko dikhipe e Romnjengere* thaj majbut e džuvlikane feminsitikane perspektive, sikavdindoj lengere teme, i historia thaj kherindoj analize ko amalnipe/ki komuna*.

E purane beršengere programe:

Bildschirm_foto-2023-01-10-um-17.17.52